ISOLERING AV BETONG

VÄRMEISOLERING – FUKTSKYDD

Stäng ute fukt, stäng inne värme!

Isolering
Frigolit/isolering används för att eliminera fuktinträngning, samtidigt som det fungerar som värmeisolering.

Materialet inns i olika tjocklok och kvalité, beroende på vilken typ av platta som används.

Finns det golvvärme bör man ha en isolering som är tjockare och av bättre kvalitet.

Isolering läggs på singel, innan grund med armering gjuts.